Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)  

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:  

Barbora Babíková

Soběslavská 2314/15 130 00

Praha 3 – Vinohrady  

info@buumbacc.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:  

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)  

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů  

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů  

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)  

- Datum  

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.